Välkommen till

Armada Fastighets AB

Armada Fastighets AB:

är Österåker Kommuns fastighetskoncern

I koncernen ingår följande bolag: (Klicka här för att se organisationsplan)

Armada Bostäder AB:

Är ett allmännyttigt bostadsbolag.

Armada Kommunfastigheter AB: 

Äger och förvaltar fastigheter som innehåller kommunala verksamhetslokaler.

Österåkers Exploateringsfastigheter: 

Äger fastigheter som skall utvecklas.

Österåkers Stadsnät AB: 

Bygger fibernät i Åkersberga med omnejd.

(Armada Bostäder och Österåkers Exploateringsfastigheter har i sin tur dotterbolag)

 

Vi finns i Alceahusets entréplan, Hackstavägen 22 i Åkersberga.