meny
  • Kommunala Fastigheter

Våra fastigheter

FastighetsbeteckningAdressVerksamhetPrivat regi
Runö 7:44Runö Backe 74-80 Amorinens Förskola
Berga 6:551Ebjörnsväg 7 Berga förskola
Tråsätra 1:485Manfred Bondes väg 3 Bikupans förskola
Tråsätra 1:650Svarthättevägen 21 Björkdungens Förskola
Båtstorp 2:44Båtstorpsvägen 20 Båtstorps Förskola
Berga 6:301Skolvägen 26 Färglådans Förskola
Ingmarsö 2:70Ängsvägen 1 Ingmarsö Förskola
Skånsta 3:135Kantarellvägen 124 Kantarellens Förskola
Berga 6:550Bergavägen 16 Klippans Förskola
Mellansjö 3:2Mellansjövägen 60A Ljusterö Förskola
Berga 6:440Luffarbacken 13 Luffarbackens Förskola
Berga 6:322Norrgårdsvägen 8 Luna Förskola
Östanå 17:1, 5:1Rialavägen 4 Roslags Kulla Förskola
Rydbo 3:1Von Essens väg 7 Rydbo gamla skola
Sjökarby 1:76Sjökarbyvägen 20-20B Sjöhästens Förskola
Rydbo 2:18Von Essens väg 9 Skogsbackens Förskola
Ektorp 2:7Skärgårdsstadsvägen 11 Skogslundens Förskola
Översätra 1:411Översättravägen 2 Skärgårdsstads Förskola
Smedby 19:388Smedby Skolväg 2-6 Smedby Förskola
Tuna 4:152Generalsvägen 5 Sollundens Förskola
Säby 2:30 Säbygårdsvägen 2 Säby Förskola
Söra 1:686Söravägen 36 Söralids Förskola
Tråsätra 1:652Tallsättravägen 2 Tallsättra Förskola
Tuna 4:138Borgvägen 34 Tuna Förskola
Tråsätra 1:788Manfred Bondes väg 78 Äppellundens förskola
ÅkersÅsätra 1:98Bygatan 9 Åsättra Förskola
Skånsta 4:3Svampvägen 4 Akers Friskola
Tråsätra 1:710Sjöfågelvägen 1B Bergsättra skola
Ingmarsö 2:70Ängsvägen 1 Ingmarsö Skola
Mellansjö 3:2Mellansjövägen 60A Ljusterö Skola
Tråsätra 1:485Manfred Bondes väg 5 Margretelunds Skola
Hacksta 2:151Hackstavägen 31 Prolympia
Östanå 17:1, 5:1Rialavägen 4 Roslags Kulla Skola
Rydbo 2:18Von Essens väg 9 Rydbo Skola
Berga 6:35Bergavägen 21 Solbackens Montessoriskola (f d Hackstaskolan)
Sjökarby 1:76Sjökarbyvägen 11 Sjökarby Skola
Översätra 1:417Tre Gruvors väg 1 Skärgårdsstadsskolan
Smedby 19:553Solskiftesvägen 4-8 Solskiftesskolan
Berga 6:406Luffarbacken 82 Söraskolan
Tråsätra 1:710Sjöfågelvägen 1 A Tråsättraskolan
Smedby 19:64Trevebovägen 122 Åkerstorpsskolan
Tråsätra 1:790-795Manfred Bondes väg 66-76 Margretelund - Äppelgårdens skola
Tuna 8:213Tunavägen 8 Österskärsskolan
Berga 6:162Lennart Neckmansväg 22 Österåkers Gymnasium
Hacksta 1:53Hackstavägen 22 Alceahuset
Husby 3:34Täppansväg 19 Skogstäppans Gruppbostad
Mellansjö 3:5Mellansjövägen 62 Distriktsmottagning Ljusterö
Mellansjö 3:10Mellansjövägen 66-68 Ljusterö Gruppbostad
Hacksta 2:143Malvavägen 44 Malvavägen Stöd och Service
Mellansjö 3:2Mellansjövägen 60B Görjansgården
Berga 6:35Bergavägen 29 Hackstahallen
Berga 11:49Storängstorget 8 Hotell Public
Skånsta 4:215Svampvägen 2 Skånsta Gruppboende
Smedby 19:553Solskiftesvägen 3 Solskiftet Korttidsvistelse
Smedby 19:553Solskiftesvägen 9-11 Solskiftes Äldreboende
Smedby 19:388Smedby Skolväg 43 A-B Smedby Gruppbostad
Berga 6:406Luffarbacken 82 Söra Sim & Sporthall
Hacksta 2:159Hackstavägen 43 Österåkers Sportcentrum
Berga 11:67Storängsvägen 7 F Ruffen