meny
  • Om Armada

Kallelser styrelsemöte

Lilla styrelsen består av:

Armada Fastighets AB

Österåkers Exploateringsfastigheter

Armada Centrumfastigheter AB

Tunadotter AB

Österåkers Stadsnät AB


2017

31 januari 2017 Fastighets AB m fl

31 januari 2017 ÖSAB


28 februari 2017 Extra Armada Fastighets AB14 mars 2017 Fastighets AB m fl

14 mars 2017 ÖSAB


4 april 2017 Fastighets AB m fl

4 april 2017 ÖSAB


30 maj 2017 Fastighets AB m fl

30 maj 2017 ÖSAB
stora styrelsen består av:

Armada Bostäder AB

Armada Projektfastigheter AB

Armada Stenhagen AB

Armada Kommunfastigheter AB

Armada Mellansjö AB

AB Åkers Kanal

Armada Kanalfastigheter AB


2017

31 januari 2017


14 mars 2017


4 april 2017


30 maj 2017