meny
Armada Fastighets AB

Välkommen till Armada!

Armada Bostäder AB har ca 1500 lägenheter, de flesta belägna centralt i Åkersberga, men även "ute på landet" och vid Åkers Kanal. Lägenheterna förmedlas via vår bostadskö. Alla som fyllt 18 år är välkomna att ställa sig i Armadas bostadskö. Man vet aldrig när livet förändras och man behöver en hyresrätt. Då kan kötid underlätta.

Hur fungerar bostadskön?

Under Sök bostad söker du själv de lägenheter du är intresserad av.

All uthyrning av lägenheter sker via webbplatsen och du måste vara registrerad i Armadas bostadskö samt betalat den årliga administrativa avgiften för att kunna göra en intresseanmälan på lediga lägenheter. De e-postmeddelande du får (om du inte valt bort det) är bara en extra service. För att kunna ta emot våra mail måste du ha en verifierad e-postadress.

Nyheter
Förmedling - del av Norrgårdshusen - Wallenstam

Utmed Norrgårdsvägen i Österåker bygger Wallenstam 128 lägenheter som under 2019 välkomnar nya hyresgäster. Armada har fått i uppdrag att hjälpa till och förmedla en tredjedel av lägenheterna från vår bostadskö. Hus 1 beräknas kunna skriva kontrakt ...

Solhöjden - Solskiftesvägen 10 A-E, 10 L-N samt 12 F-G

Armada Bostäder AB har uppfört lägenheter i radhusutförande på Solskiftesvägen 10-12. Området ligger i Smedby (nära Solskiftesskolan) ca 2 km från Åkersberga Centrum. Husen är placerade i ett område med samma typ av hus och nära villamiljö med utmärk ...

Fler nyheter >


Pågående Projekt


Kommunala fastigheter

Armada Kommunfastigheter är ett dotterbolag till Armada Fastigheter. Bolaget äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för vård, skola och vissa delar av omsorgen, oavsett om driftsformen är kommunal eller privat. Bolaget förvaltar idag ca 150.000 kvm och består av t ex skolor, förskolor, särskilda boenden, idrottshallar och kontor.

Våra fastigheter

Sporthallen

Miljöpolicy

Armada verkar för att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter för såväl bostäder, förskolor, skolor och lokaler. Målet är att detta sker på ett miljömässigt hållbart sätt där miljöbelastningen minimeras under hela fastigheternas livscykel. Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig, hållbar och sund boende- eller lokalmiljö. Miljöfrågorna har därför en central roll såväl på lång sikt som i den dagliga verksamheten.

Vi vill genom ett aktivt miljöarbete, ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder och miljökompetenta medarbetare verka för en positiv miljöanpassad boendemiljö samt förbättrad miljöprestanda. Att följa gällande lagstiftning samt uppfylla bindande krav från intressenter betraktar vi som ett minimum. 

För att skydda miljön, uppnå ökad hållbarhet i ett livscykelperspektiv samt förbättrad miljöprestanda ska vi:

  • vid inköp och upphandling alltid ta hänsyn till miljönytta
  • kontrollera att leverantörer uppfyller ställda miljökrav under upphandlingsförfarandet, samt att kraven efterlevs under avtalstiden
  • kontinuerligt arbeta med energioptimering och resurseffektivisering
  • kommunicera miljöfrågorna till våra kunder och hyresgäster med syfte att öka deras medvetenhet och engagemang kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågorna

Vår miljöpolicy gäller för alla de bolag inom Armadakoncernen som omfattas av vårt miljöledningssystem.

Miljö

Vindkraftverk