meny
Armada Fastighets AB

Välkommen till Armada!

Armada Bostäder AB har ca 1500 lägenheter, de flesta belägna centralt i Åkersberga, men även "ute på landet" och vid Åkers Kanal. Lägenheterna förmedlas via vår bostadskö. Alla som fyllt 18 år är välkomna att ställa sig i Armadas bostadskö. Man vet aldrig när livet förändras och man behöver en hyresrätt. Då kan kötid underlätta.

Hur fungerar bostadskön?

Under Sök bostad söker du själv de lägenheter du är intresserad av.

All uthyrning av lägenheter sker via webbplatsen och du måste vara registrerad i Armadas bostadskö samt betalat den årliga administrativa avgiften för att kunna göra en intresseanmälan på lediga lägenheter. De e-postmeddelande du får (om du inte valt bort det) är bara en extra service. För att kunna ta emot våra mail måste du ha en verifierad e-postadress.

Nyheter Fler nyheter >Kommunala fastigheter

Armada Kommunfastigheter är ett dotterbolag till Armada Fastigheter. Bolaget äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för vård, skola och vissa delar av omsorgen, oavsett om driftsformen är kommunal eller privat. Bolaget förvaltar idag ca 150.000 kvm och består av t ex skolor, förskolor, särskilda boenden, idrottshallar och kontor.

Våra fastigheter

Sporthallen

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy gäller för samtliga bolag inom Armadakoncernen(nedan kallad Armada)

Armada verkar för att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter för såväl bostäder, förskolor, skolor och lokaler. Målet är att detta sker på ett miljömässigt hållbart sätt där miljöbelastningen minimeras under hela fastigheternas livscykel. Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig och sund boende- eller lokalmiljö och miljöfrågorna har därför en central roll såväl på lång sikt som i den dagliga verksamheten. Vi vill genom ett aktivt miljöarbete, ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder och miljökompetent personal verka för en positiv miljöanpassad boendemiljö.

  • Armada skall alltid som minimum följa gällande lagstiftning.
  • Armada skall kontinuerligt arbeta med energioptimering mot uppsatta mål.
  • Armada skall vid upphandling alltid ta hänsyn till miljönytta
  • Armada ska kontrollera att leverantörer uppfyller ställda miljökrav under upphandlingsförfarandet, samt att kraven efterlevs under avtalstiden.

Miljö

Vindkraftverk