meny

Besiktning

Besiktning vid avflyttning

Kontakta i god tid före önskad besiktningsdag vårt förvaltningsbolag SVEFAB 08-540 200 50 för att boka besiktning.

Besiktning av lägenheten och tillhörande förråd ska ske när lägenheten och förråd är helt tömda samt städade. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag m m) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Eventuellt borttagna badkar, köksskåp o s v ska vara återställda. Om du fått bruksanvisning eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Om inte alla möbler och kartonger är utflyttade måste vi tyvärr reservera oss för de ytor som ej är besiktningsbara och vid eventuellt upptäckta debiterbara skador debiteras du i efterhand. Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.

Brister i städningen debiteras.

Renovering vid inflyttning

När du flyttar in i din nya lägenhet får du ett besiktningsprotokoll. I protokollet framgår vad som ska åtgärdas i lägenheten.


Du kontaktar själv de olika entreprenörerna och bokar tid. När du ska välja tapeter eller nya golv fyller du i en blankett för tapet- och/eller golvval (tapetvalskataloger och golvkataloger samt blanketter finns hos oss), då räknas sovrum 1, sovrum 2, vägg 1 eller vägg 2 o s v enligt följande bilder:

Rumsbeskrivning Besiktning
Vaggbeskrivning Besiktning