meny

Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand?

Då ska du lämna in en ansökningsblankett till Armada Bostäder AB och få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Armada inte har befogad anledning att vägra samtycke.

T ex

  • Studera på annan ort
  • Arbeta tillfälligt på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Få vård på sjukhus eller liknande

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Att tänka på

Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Utomlandsvistelse

Om du ska vistas utomlands under tiden, ska fullmakt lämnas till någon i Sverige, som kan företräda dig i alla angelägenheter som rör lägenheten.

Andrahandshyresgästen

Person som gjort sig känd hos oss som störande, accepteras ej som andrahandshyresgäst. Andrahandshyresgästen skall informeras om, att han/hon ska avflytta senast när andrahandsavtalet upphör och kan ej påräkna med att få bo kvar i lägenheten.

Andrahandshyresgästen får heller inte ha ett eget bostadshyresavtal med Armada. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Återflyttning

Om du inte tänker återflytta till lägenheten, skall kontraktet sägas upp.

Kontraktet

Ett andrahandskontrakt upprättas, finns hos bokhandel, och inlämnas till oss för godkännande. Ange adress och telefonnummer där vi kan nå dig, om något händer som berör lägenheten.

Tillstånd gäller en bestämd person, om du vill hyra ut till någon annan, krävs nytt tillstånd.

Om Armada upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

GLÖM EJ ATT BIFOGA DE INTYG SOM BEHÖVS FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDET! 

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Inger Eriksson 08-540 808 09 

Telefon- samt besökstid 09:00-11:30 vardagar