meny

När du flyttar in

Om du är ny som hyresgäst hos Armada Bostäder AB så vill vi önska dig välkommen och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Nycklar och taggar 

Nycklar och eventuella taggar till din nya bostad kvitteras ut i receptionen på vårt kontor i Alceahuset, Hackstavägen 22, av kontraktsinnehavaren mot uppvisande av legitimation, tidigast den 1:a i månaden när hyresavtalet börjar gälla, från kl 13.00. Om den 1:a infaller under en helg, kan nycklar och taggar kvitteras ut först nästkommande vardag efter kl 13.00.

Du får normalt tre lägenhetsnycklar när du flyttar in. Om fastigheten är utrustad med elektroniskt skalskydd får du även tre taggar (plastbrickor) till entrédörren. Varje tagg har samma status som en nyckel. I de flesta områden har vi elektronisk bokning av tvättstuga med tagg.  

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket www.skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se

OBS! det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din flyttanmälan är Lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer, det finns noterat på hyresavtalet samt även anslaget i trapphuset dit du flyttar.

Flytt av el, telefon och internet

E.ON får information från Armada Bostäder AB vid nytecknande av hyresavtal gällande den fasta delen, men du kan naturligtvis själv välja vilken el-leverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen, d v s den rörliga delen.

För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantör av dessa tjänster.

De flesta av våra lägenheter är anslutna till Teknikbyrån för bredbandsuppkoppling.

Hemförsäkring

Det är viktigt att man har en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme! 

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Du får inte förvara brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte värdefulla saker i förrådet, så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Lägenhetens skick

En avflyttningsbesiktning görs innan föregående hyresgäst lämnat in sina nycklar, när lägenheten är tom och städad, då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks först i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister till oss.

Besiktningsprotokollet, som skickas till dig i samband med inflyttningen, visar vad du eventuellt kan få åtgärdat i lägenheten. Du kontaktar själv hantverkarna för att boka in en tid som passar dig. Lista med telefonnummer till våra hantverkare bifogas besiktningsprotokollet.

Grunddokument X2 0001 Nycklar