meny
  • Kommunala Fastigheter

Våra fastigheter

FastighetsbeteckningAdressVerksamhetPrivat regi
Runö 7:44 Runö Backe 74-80 Amorinens Förskola
Berga 6:551 Ebjörnsväg 7 Berga förskola
Tråsätra 1:485 Manfred Bondes väg 3 Bikupans förskola
Tråsätra 1:650 Svarthättevägen 21 Björkdungens Förskola
Båtstorp 2:44 Båtstorpsvägen 20 Båtstorps Förskola
Berga 6:301 Skolvägen 26 Färglådans Förskola
Ingmarsö 2:70 Ängsvägen 1 Ingmarsö Förskola
Skånsta 3:135 Kantarellvägen 124 Kantarellens Förskola
Berga 6:550 Bergavägen 16 Klippans Förskola
Mellansjö 3:2 Mellansjövägen 60C Ljusterö Förskola
Berga 6:440 Luffarbacken 13 Luffarbackens Förskola
Berga 6:322 Norrgårdsvägen 8 Luna Förskola
Östanå 17:1, 5:1 Rialavägen 4 Roslags Kulla Förskola
Rydbo 3:1 Von Essens väg 7 Rydbo gamla skola
Sjökarby 1:76 Sjökarbyvägen 20-20B Sjöhästens Förskola
Rydbo 2:18 Von Essens väg 9 Skogsbackens Förskola
Ektorp 2:7 Skärgårdsstadsvägen 11 Skogslundens Förskola
Översätra 1:411 Översättravägen 2 Skärgårdsstads Förskola
Smedby 19:388 Smedby Skolväg 2-6 Smedby Förskola
Tuna 4:152 Generalsvägen 5 Sollundens Förskola
Säby 2:30 Säbygårdsvägen 2 Säby Förskola
Söra 1:686 Söravägen 36 Söralids Förskola
Berga 6:406 Luffarbacken 82 Söraskolans fsk
Tråsätra 1:652 Tallsättravägen 2 Tallsättra Förskola
Tuna 4:138 Borgvägen 34 Tuna Förskola
ÅkersÅsätra 1:98 Bygatan 9 Åsättra Förskola
Tråsätra 1:788 Manfred Bondes väg 78 Äppellundens förskola
Skånsta 4:3 Svampvägen 4 Akers Friskola
Tråsätra 1:710 Sjöfågelvägen 1B Bergsättra skola
Ingmarsö 2:70 Ängsvägen 1 Ingmarsö Skola
Mellansjö 3:2 Mellansjövägen 60A Ljusterö Skola
Tråsätra 1:485 Manfred Bondes väg 5 Margretelunds Skola
Hacksta 2:151 Hackstavägen 31 Nya Röllingbyskolan (f d Prolympia)
Östanå 17:1, 5:1 Rialavägen 4 Roslags Kulla Skola
Rydbo 2:18 Von Essens väg 9 Rydbo Skola
Berga 6:35 Bergavägen 21 Solbackens Montessoriskola (f d Hackstaskolan)
Sjökarby 1:76 Sjökarbyvägen 11 Sjökarby Skola
Översätra 1:417 Tre Gruvors väg 1 Skärgårdsstadsskolan
Smedby 19:553 Solskiftesvägen 4-8 Solskiftesskolan
Berga 6:406 Luffarbacken 82 Söraskolan
Tråsätra 1:710 Sjöfågelvägen 1 A Tråsättraskolan
Smedby 19:64 Trevebovägen 122 Åkerstorpsskolan
Tråsätra 1:790-795 Manfred Bondes väg 66-76 Margretelund - Äppelgårdens skola
Berga 6:35 Bergavägen 21 Vetenskapsskolan (f d Hackstaskolan)
Tuna 8:213 Tunavägen 8 Österskärsskolan
Berga 6:162 Lennart Neckmansväg 22 Österåkers Gymnasium
Hacksta 1:53 Hackstavägen 22 Alceahuset
Husby 3:34 Täppansväg 19 Dalvillan Gruppbostad
Mellansjö 3:5 Mellansjövägen 62 Distriktsmottagning Ljusterö
Mellansjö 3:10 Mellansjövägen 66-68 Ljusterö Gruppbostad
Hacksta 2:143 Malvavägen 44 Malvavägen Stöd och Service
Mellansjö 3:2 Mellansjövägen 60B Görjansgården
Berga 6:35 Bergavägen 29 Hackstahallen
Smedby 19:114 Hantverksvägen 87 A Hantverkaren
Berga 11:49 Storängstorget 8 Hotell Public
Skånsta 4:215 Svampvägen 2 Skånsta Gruppboende
Smedby 19:553 Solskiftesvägen 3 Solskiftet Korttidsvistelse
Smedby 19:553 Solskiftesvägen 9-11 Solskiftes Äldreboende
Smedby 19:388 Smedby Skolväg 43 A-B Smedby Gruppbostad
Berga 6:406 Luffarbacken 82 Söra Sim & Sporthall
Hacksta 2:159 Hackstavägen 43 Österåkers Sportcentrum
Berga 11:67 Storängsvägen 7 F Ruffen