meny

Österåkers friidrottsarena

Ny friidrottsanläggning

Arena med SM-standard

  • Löparbanor: 8 st
  • Längdhoppsgropar: 4 st
  • Byggstart: 22 september 2016

Den nya friidrottsanläggningen som byggs får åtta löparbanor, fyra längdhoppsgropar, kastgrop, omklädningsrum, en stor läktare samt kafeteria och ska hålla SM-standard. Den ger ökade möjligheter för föreningar och skolor som vill bedriva idrott, samt för större cuper och tävlingar som kommer att kunna hållas i kommunen.

Status Mars 2018

I höstas uppstod problem där lera trycktes upp underifrån på vissa ställen under löparbanorna. Arbetet med att förstärka marken pågår nu. Just nu pågår schaktning och uppbyggnad av löparbanorna. Därefter ska löparbanorna beläggas. Beläggningsarbeten är säsongsberoende och kan bara utföras under den varma årstiden, vilket innebär att det arbetet påbörjas tidigast i maj.

Just nu pågår också arbetet med att färdigställa övriga ytor runt om löparbanorna och fokus ligger för närvarande på "torget" vid dagens infart. Läktare med tillhörande byggnad är helt färdigställda.

När kan friidrottsarenan börja användas?

Vi arbetar utifrån målsättningen att löparbanorna ska kunna börja användas i slutet av augusti 2018.


Vecka 44 2018
Vecka 44 2018
Vecka 44 2018
Vecka 33 2018
Vecka 33 2018
Vecka 33 2018
Vecka 25 2018
Vecka 25 2018
Vecka 12 2018
Vecka 12 2018
Vecka 3 2018
Vecka 3 2018
Vecka 32 2017
Vecka 32 2017
Vecka 26 2017
Vecka 26 2017
Vecka 20 2017
Vecka 20 2017
Vecka 20 2017
Vecka 6 2017
Vecka 6 2017
Första spadtaget 22 september 2016
Nya arenan