meny

Österskärsskolan

Österskärsskolan

Tillbyggnad

  • Tillbyggnad entré, matsal och kök: 680 m2
  • Fasadmaterial: puts och träpanel
  • Takbeläggning: vegetationstak
  • Kök dimensionerat för att laga: 500 portioner/dag

Tillbyggnad av Österskärsskolan 

Österskärs skolan byggs till- och om för att passa dagens krav bättre. I skolan kommer det att gå 350-380 elever. Det innebär att den blir 2-parallellig F-6 skolan. Målet med ombyggnationen är att minska trängsel i skolbyggnaden, öka tillgängligheten och förbättra transporter till och från skolan. Åtgärder rörande skolgård kommer att utredas vår/höst 2017.  

Etapp 1, tillbyggnaden är upphandlad och kommer att starta i slutet av februari och skall vara färdigställd till början av VT-18.

Tillbyggnaden är ca 680 m2 och innehåller en inbjudande huvudentré med hiss till plan 2 samt en matsal med tillhörande tillagningskök. På plan 2 inryms bla lokaler för skolsköterska.

Tillbyggnaden kommer att få vegetationstak och fasaderna kommer i huvudsak att bli putsade med undantag från entréerna som får träpanel.

Arbeten som pågår i projektet förutom nybyggnadsentreprenaden är framtagande av handlingar för anpassning av den ursprungliga skolan som är byggd  i slutat av 1960-talet.

Tillbyggnad ca 680 m2 innehållande entré, matsal och kök.