meny

Hyreshöjning vid utbyte av standardhöjande spis samt kökskran

I senaste hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen kom vi överens om hyreshöjningar då vi gör åtgärder som är ”bruksvärdeshöjande” (standardhöjande).

Vissa bruksvärdeshöjande åtgärder kräver hyresgästens medgivande , tex badrumsrenovering, ROT-renovering m m, men i vissa fall som t ex byte av spis till spis med häll och varmluftsugn samt byte till kökskran med hög pip, där har vi rätt till höjning direkt -  utan godkännande av hyresgästen.

Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen höjs därför hyran med 60 kr/mån vid spisutbyte till hällspis med varmluftsugn. Vid byte av kökskran med hög pip höjs hyran med 20 kr/mån. Hyran höjs då bytet innebär en standardhöjning mot normal standard. Spis med häll och varmluftsugn samt kökskran med hög pip anses vara standard idag och det är det vi har att välja på när vi köper in nytt.  

Vi kommer dock att skicka med en information om vår överenskommelse  med Hyresgästföreningen tillsammans med den nya hyresavin .

Med vänlig hälsning

Armada Bostäder AB