meny

Hyreshöjning vid utbyte av standardhöjande spis, kökskran samt större kyl med frysdel

I senaste hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen kom vi överens om hyreshöjningar då vi gör åtgärder som är ”bruksvärdeshöjande” (standardhöjande).

Vissa bruksvärdeshöjande åtgärder kräver hyresgästens medgivande , tex badrumsrenovering, ROT-renovering m m, men i vissa fall som t ex byte av spis till spis med häll och varmluftsugn samt byte till kökskran med hög pip, där har vi rätt till höjning direkt -  utan godkännande av hyresgästen.

Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen höjs därför hyran med 60 kr/mån vid spisutbyte till hällspis med varmluftsugn. Vid byte av kökskran med hög pip höjs hyran med 20 kr/mån. I de små lägenheterna där det idag enbart finns kyl med frysfack och man istället byter till större kyl med frys höjs hyran med 50 kr/mån. Detta gäller endast i de fall där spis, kökskran eller kyl med frysfack är trasig och ej längre går att laga, utan man måste byta ut den.

Hyran höjs då bytet innebär en standardhöjning mot normal standard. Spis med häll och varmluftsugn, kökskran med hög pip och kyl/frys anses vara standard idag och det är det vi då har att välja på när vi köper in nytt.  

Information om vår överenskommelse  med Hyresgästföreningen skickas ut tillsammans med den nya hyresavin för juli 2018.

Med vänlig hälsning

Armada Bostäder AB