meny

Viktigt meddelande - parkering Ngv 5

Till samtliga boende och besökare

Norrgårdsvägen 3 - 11                               

I samband med renoveringen av utegaraget vid Norrgårdsvägen 5 så har vi stött på stora problem med att bilar parkeras på, ur säkerhetssynpunkt, väldigt olämpliga ställen.

Vi har visst överseende med att man kanske parkerar sin bil på ej markerade platser under renoveringstiden, dock är det absolut förbjudet att parkera sin bil på gräsmattor, gångvägar eller så  att man hindrar räddningstjänsten att ta sig fram!

Nu står t e x bilar parkerade längs den lilla vägen belägen mellan Norrgårdsvägen 3 och 5.

Där är det meningen att brandkåren ska kunna ta sig fram med stegbil i händelse av att en brand skulle inträffa.

Det är oerhört viktigt att räddningstjänsten kan ta sig fram till våra fastigheter, utan några hinder i vägen!

Varubilen ska även kunna lämna varor där samt kunna vända vid den vändplan som finns.

Möjlighet att hyra en p-plats finns i närområdet.  

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

ARMADA BOSTÄDER AB