meny

eGains Hållbarhetspris 2019

Sustainable City Award

Armada Fastighets AB i samarbete med SVEFAB har nominerats och fått eGains hållbarhetspris för 2019 - ”Sustainable City Award” - med motiveringen: ”För att år efter år drivit ett målinriktat och ambitiöst miljö- och energiarbete med ständig förbättring i fokus. Energianvändningen i Armada Fastighets byggnader har reducerats med nästan 40 kWh/m2 sedan 2004. Ett framåtlutat och proaktivt arbetssätt med ständiga förslag på ytterligare förbättringar är nyckeln till att Armada Fastighets AB tillsammans med SVEFAB driver miljö- och energifrågan framåt på ett föredömligt sätt och bidrar till en mer hållbar stad.”  

Priset är 50 st träd som planteras i behövande områden i FN:s försorg

Läs mer


Sustainability Award August19
Jonas Kristiansson SVEFAB Lise-Lotte Billborn ARMADA Magnus Cronberg SVEFAB