meny

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Till våra hyresgäster

Är du eller någon i din familj sjuk ber vi dig avvakta med besök hos oss på kontoret – Hackastavägen 22.

Ärenden kan göras antingen på telefon 08-540 808 00 eller via mail info@armadafast.se.

Vi rekommenderar även att i möjligaste mån ringer eller skicka e-post istället för besök i vår reception.

Överväg även felanmälningar - i bostaden eller lokaler - är det av karaktär som kan avvakta så är vi tacksamma om ni avvaktar anmälan till SVEFAB.

AKUTA FEL SKA DOCK ALLTID ANMÄLAS - RING 08-540 200 50 - dygnet runt!

 

Tack för visad hänsyn

Armada Fastighets AB