meny
  • Om Armada

Kallelser styrelsemöte

Lilla styrelsen sitter i följande bolag:

Armada Fastighets AB

Österåkers Exploateringsfastigheter

Armada Centrumfastigheter AB

Sågra Fastighets AB

Tunadotter AB

Österåkers Stadsnät AB


2018

30 januari Fastighets AB m fl

30 januari ÖSABstora styrelsen sitter i följande bolag:

Armada Bostäder AB

Armada Projektfastigheter AB

Armada Stenhagen AB

Armada Kommunfastigheter AB

Armada Mellansjö AB

AB Åkers Kanal

Armada Kanalfastigheter AB


2018

30 januari Dotterbolagen