meny
  • Om Armada

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Miljökrav för våra underentreprenörer samt leverantörer

När ni jobbar på uppdrag åt Armada inkluderas ni i vårt miljöarbete. Era kunskaper är viktiga för att våra miljörutiner ska fungera. Nedan informerar vi om vad ni och den personal ni tillhandahåller måste känna till:

Lagstiftning och miljöpolicy
När ni jobbar på uppdrag åt Armada ska ni följa gällande lagstiftning, lokala ordningsregler samt Armadas miljöpolicy.

Inköp
Armada väljer miljömärkta produkter när det är möjligt. Vi rekommenderar er att göra detsamma.

Kemikalier och faromärkta produkter 
Om ni använder kemikalier och faromärkta produkter i arbetet ska ni ta med säkerhetsdatablad, ha utrustning för uppsamling av spill samt själva ordna borttransport av avfall. Lagring på våra områden får ske endast efter särskild överenskommelse.

Avfall
Ni ordnar själva borttransport av ert avfall enligt gällande lagar och lokala regler.